Cindən əmələgələnlər


Bu günlərdə mətbuata müsahibə verən akademik Vasim Məmmədəliyev dini mətnlərə istinad edərək bildirib ki, bəşəriyyət cinlərlə insanların evlənməsindən törəyib və fikrini onunla əsaslandırıb ki, cinlər istədikləri qiyafəyə girdikləri üçün insanları aldadıb onlarla evlənə biliblər.

İnsanlarla cinlərin qarşılıqlı münasibətləri haqqında, bəlkə də, heç bu qədər mürəkkəbliyə getməyə ehtiyac yoxdur. Hamı bilir ki, Şərqin lampadan çıxan ilk cini o vaxt Ələddin adında bir oğlanla fırlanırmış.


Tarix: 13.02.2016

9858

Ən çox gülünənlər