İdealist və materialist


Sadə dillə desək, elm gözünlə gördüyünə inanmaqdır, din qulağınla eşitdiyinə.

Yəni allah söz yox, səs faktıdır.

Amma dəxli yoxdur, istər söz olsun, istərsə də səs, elm də, din də məişət səviyyəsinə endikdə öz bəşəri əhəmiyyətini itirir.


Tarix: 19.02.2016

30489

Ən çox gülünənlər