Partizanlar


Həyat öz başlanğıcını erkək və dişinin birgəyaşayışından götürdüyü üçün bu prinsipə zidd olan hər bir ideologiya zərərlidir.

Cəmiyyətdə kişi və qadın həyatına daha çox dini təlimlər müdaxilə etdiyi üçün dinin şiddətli ölduğu ölkələrdə bu münasibətlər hələ də konflikt səviyyəsində özünü göstərir.

 

Məhz bu ölkələrdə qız övladlarının abort edilməsi, cinsi zorakılıq, hərəmxana köləliyi, bədən alveri şəbəkələşmiş formada mövcuddur.

 

 

Qadınların kişilərlə, kişilərin qadınlarla ünsiyyətinə əngəl olan süni qadağalara görə, əks cinsər cəmiyyətdə partizan həyatı yaşayırlar.   Tarix: 14.04.2016

6439

Ən çox gülünənlər