Tənbəlliklə təşəbbüskarlıq arasında əlaqə


Qədim zamanlarda insanları söyə-söyə işlədirdilər, indi isə tərifləyə-tərifləyə işlədirlər.

Bir az fəlsəfi dərinliklərdən səthə çıxsaq, məlum olar ki, fərd və kütlə anlayışı insanların işə münasibətindən başqa bir şey deyil.

 

Fərd kütlədən fərqli olaraq hər gün eyni saatda yuxudan durub işə getməyə ərinir və öz yoxsulluğunu ideallaşdırır, təbliğ edir, öz kütləsini yaradır.

Hər bir kütlənin yaranma tarixini eşələsən gedib fərdə dayanacaqsan. Çünki  iş haqqında belə bir fikir var ki, bir işdə çoxlu çətinliklər meydana çıxdığı zaman bütün perspektivlər kölgə altına düşür. Elə ki, fərsizlik və miskinlik pik həddə çatır, orada təşəbbüskarlıq peyda olur.

 

 Tarix: 18.04.2016

6956

Ən çox gülünənlər