Dünyagörmüşlər


Mədəniyyətin bünövrəsini təşkil edən maddi və mənəvi dəyərlər, dünya okeanında baş verən qabarmalar və çəkilmələr kimidir.

Mənəvi dəyərlər maddi dəyərləri üstələyəndə - belə hal çox nadir hallarda olur – bəşəriyyəti tənbəllik basır, gələcək düşmənçiliklərin əsası qoyulur və s.

 

Maddi dəyərlər mənəvi dəyərləri üstələyəndə isə dünya vəhşiləşir, insanlar yalnız yemək, oğurlamaq haqqında düşünür, hətta o dünyada vəd olunan nemətlər uğrunda ölüm-dirim savaşına girirlər.

 

 Tarix: 18.04.2016

5139

Ən çox gülünənlər