Görməmişin xoşbəxtliyi


Bəzən insanın görməmişliyini onun pis cəhəti kimi xarakterizə edirlər ki, bu da doğru deyil.

Çünki insanlıq dünyada yaşadığı müddətdə hansı inkişafa nail olubsa, bu məhz görməmişlik amilinin hesabına olub.

 

 

Məsələn, ildırımı görüb qorxub, elə bilib allahdır. Sonra yavaş-yavaş oda yaxınlaşıb, odun bişirdiyi əti yeyib, odu sevib, evinə gətirib. Sonra fikirləşib ki, ildırıb allah deyilsə, bəs allah kimdir? Allah görməmişliyindən cürbəcür dinlər, inanclar yaradıb, başqalarını da inandırmaq üçün qan töküb, can alıb. Ancaq allahı görə bilməyib və görməmiş olaraq da qalıb.Tarix: 22.04.2016

6452

Ən çox gülünənlər