Küçə azadlığın evidir


Sənətin mənşəyi həyatdır, bəs nə üçün insan həm də yaşadıqlarını, eşidib-gördüklərini sənətə çevirmək istəyir? Bu ehtiyac onda nədən yaranır?

Həyat əhvalatları insan iradəsindən asılı olmadan baş verir, insan bu hadisələrdə yalnız icraçı kimi iştirak edir. O, həyat hadisələrinə heç cür təsir göstərə bilmir. Bu acizliyi onun qüruruna toxunur, ona görə də insan özünün müəllifi olduğu, öz iradəsinə tabe olan əhvalatlar, nağıllar, əsərlər, obrazlar yaradır. Bir növ, özünü  balaca allah kimi hiss edir.   Tarix: 23.04.2016

19441

Ən çox gülünənlər