Optimist kapitalizm


“Kapitalizmin əsas qüsuru nemətlərin qeyri-bərabər bölgüsüdür; sosializmin əsas üstünlüyü isə yoxsulluğun bərabər bölgüsüdür”.

Çörçill belə hesab edirdi ki, sosializm hər imkanda bir çətinlik görən pessimizm, kapitalizm isə hər çətinlikdə bir imkan görən optimizdir.

 

 

 Tarix: 27.04.2016

10364

Ən çox gülünənlər