"Cəhənnəm başqalarıdır!"


Başqalarını günahlandırmaq insan eqosunun özünüqoruma instinktidir.

Neqativdən güc almaq! Yaradıcı olmayan fərdlər, cəmiyyətlər, adətən, bu cür öz tarazlığını qoruyurlar. Ətrafımıza baxmaq yetərlidir ki, Qərbdəki texnoloji inkişafın qarşısına özünün neqativ inancı ilə çıxanların sayının nə qədər çox olduğunu görək.

Az-çoz yaradıcı olmağa cəhd göstərən fərdlərin əlinin üstündə neqativ moizələr oxuyan nə qədər insan var ki, onlar bu moizələrə özünütəsdiq vasitəsi kimi baxırlar.   Tarix: 28.04.2016

9786

Ən çox gülünənlər