Ehkamlardan xeyir görənlər kimlərdi?


İnsan mağaradan tək çıxmışdı, ancaq o, tək yaşaya bilmədiyini görüb mağaraya qayıtmasa da, alaçıq yaratdı.

Yenidən birgəyaşayışı tənzimləmək üçün yollar axtardı. Ailələr, tayfalar, millətlər, dövlətlər bu istəkdən yarandı. İctimai həyatı nizamda saxlamaq üçün qaydalar, qanunlar, ehkamlar yaratdı. Qaydaların ehkamlaşması isə ziddiyyətlər ortaya çıxardı. Ehkamlar isə cəmiyyətin gələcək arzularının önündə keçilməz səddlərə çevrildi.

 

Və bunu görən insan yaratdıqlarını bir-bir dağıtmağa başladı.

 

 Tarix: 28.04.2016

19508

Ən çox gülünənlər