Arvad almaq üçün diplom


Təhsil naziri ölkə də hələ də sovet dövründə olduğu kimi, ali təhsilə, sadəcə, diplom sahibi olmağın bir vasitəsi kimi baxanların sayının az olmadığını dilə gətirib.

Əslində, heç sovet vaxtında da bizdə diploma olan popluyar maraq elmə olan istəkdən irəli gəlmirdi. Sadəcə, o dövrün məişət tabularına görə diplomlu oğlanın diplomsuz oğlana nəzərən elçilikdə dana çox "həri" almaq şansı var idi. Yəni biz təhsil yox, arvad almaq üçün oxuyurduq.Tarix: 27.12.2016

8154