İqtisadi böhran dövrünün Kosa payı


Elə cütlüklər var ki,  - söhbət ər-arvadlardan getmir - mənsub olduqları xalqların mədəniyyətini onlarsız təsəvvür etmək olmaz. Məsələn, alman xalqının belə cütlüyü Marks və Engelsdir, fransızlarınkı, tutaq ki, Pyer və Mariya Küri ər-arvadlarıdır. Bu siyahıda rusları, məsələn, "Qarboçov və Raisa " çütlüyü təmsil edir.

Bizim xalqı isə bu siyahıda uğurla təmsil edən Kosa və Keçəl cütlüyüdür. Yeganə cütlükdür ki, tarixin qanlı sınaqlarından, bütün dövrlərin iqtisadi krizislərindən, ailə münaqişələrindən alnıacıq, üzüaçıq çıxıblar və bu günə qədər bir yerdədilər. Tarix: 14.03.2017

15760

Ən çox gülünənlər