Əllərinə qurban olum, ay dədə!


Tərbiyə dedikdə valideynlərin əksəriyyətinin ağlına, sadəcə, cəza gəlir. Halbuki insanı mədəni nümunələrlə də tərbiyə etmək olar, lakin belə nümunələrə valideynin özünün də sahib olması gərəkdir.

Qapaz mədəni nümunədən daha tez təsir göstərdiyi və əl altında olduğu üçün, bizim şair əlli yaşında da belə yazır: "İstəyirəm səhvim üstə döy məni, əllərinə qurban olum, ay ata!" Tarix: 28.03.2017

21986

Ən çox gülünənlər