Fəlsəfədə səbəb, məişətdə bəhanə


İnsan özü öz həyatını dəyişmək gücünü və səlahiyyətini heç kimə verməməlidir, cəmiyyət də həmçinin. Bu, bir əqidə anlayışıdır, o olmayanda adamın öldüsü ilə qaldısı arasında fərq olmur.

Səbəblər isə nəticəyə yox, bəhanəyə çevrilir.

 Tarix: 24.04.2017

15864

Ən çox gülünənlər