İnsan daha xeyirxahdır!


İnsanın şüurunda dinlər belə bir fikir formalaşdırıblar ki, hətta allah da onları özünə itaət etmək üçün yoxdan var edib. Yəni mövcud olduqları üçün əvəz ödəməlidirlər.

Guya, mövcud olmamaq it zülmü imiş, doğulmaqla insan böyük əziyyətlərdən xilas olub. Ancaq bir əziyyətdən xilas olub başqa bir əziyyətə düşdüyünə görə insan niyə əvəz ödəməlidir? Bax bu suala heç kim cavab vermir, deyirlər, dağılışın.Tarix: 24.04.2017

19961

Ən çox gülünənlər