Koroğlunun qıratı


Əsas nəqliyyat vasitəsi atlar olan dövrdə görəsən cavanlar qız tutmaq eşqi olubmu ? olubsa hansı vasitələrə əl atıblar ? Müasir dövrün "Galenwagen" lərini nə əvəz edib ?Tarix: 25.02.2021

1778