Azərbaycanın mədniyyət paytaxtı!


Azərbaycan xalqı 30 ilə yaxın müddətdə hər il böyük hüznlə may ayının 8-ni Şuşanın işğalı günü kimi qeyd edirdi. Şuşanın işğalı Azərbaycan xalqının yaddaşında dərin və ağır izlər buraxmışdı.Lakin bu gün böyük fəxrlə deyə bilirik ki,Şuşa bizlədir və biz onu dirçəldəcəyik!Tarix: 08.05.2021

2641