Gözünüzü geniş açın


Gözlərinizi geniş açın, cənablar və yaxşı-yaxşı baxın! Şuşa qədim və əzəli Azərbaycan torpağıdır! Azərbaycan oğulları bu torpaq uğrunda qanlarını axıdaraq, onu mənfur düşmənin caynağından qoparıblar. Qulaqlarınızı açıb eşidin: bundan sonra biz onu bir daha heç kəsə verməyəcək, əbədi olaraq göz-bəbəyimiz kimi qoruyacağıq! Sizin istək və arzularınızdan, davranışlarınızdan, demarşlarınızdan asılı olmayaraq!

Kim bilməsə də, bizimlə 200 ilə yaxın bir dövrdə eyni imperiyanın, eyni dövlətin tərkibində olan yaxın qonşumuz Rusiya bunu bilməliydi axı. Onlar müxtəlif xarakterli təmaslarda olduqları, danışıqlar apardıqları Qarabağ xanlarını xatırlamalıdırlar axı. Sovet dövründə də Şuşanın məhz azərbaycanlıların mütləq çoxluq təşkil etdiyi şəhər olduğunu bilmədirlər axı!

Şuşanın sovet dövründə Azərbayanın böyük mədəniyyət, musiqi paytaxtına çevrildiyini ruslar çox gözəl bilirlər axı!

Bəs nədən birdən-birə Azərbaycan Prezidentinin təklifinə bu cür laqeydlik və hörmətsizlik nümayiş olunur? Özü də bir çox məslələrdə bir-biri ilə razılaşmayan, bir-birinin əksinə gedən, bir-biriylə yola getməyən bu üç ölkə Şuşa məsləsində qəflətən həmrəy və “həmrəng” olur? Guya ermənilərin xətrinə dəymək istəmirlərmiş. Ya da ümumiyyətlə cavabları yoxdur, qaçıb gizlənirlər...

Axı Şuşanın erməniyə nə dəxli var?! Erməni onu sadəcə elə sizlərin fitvası və xeyir-duasıyla 29 il idi işğalda saxlayırdı, ancaq buna rəğmən bir gün tərk etməli olacağını bilirdi.

Artıq Şuşa yenə öz həqiqi sahibində - azərbaycanlılardadır və sizlər də bunu birbaşa və dolayısı ilə qəbul etmisiniz. Bəs bu demarş nə deməkdir, nəyə xidmət edir? Yoxsa peşman olmusunuz? Yaxud gözləriniz həqiqəti, ədaləti görmək istəmir?Tarix: 16.07.2021

4145

Ən çox gülünənlər