Papağ altından su yeridənlər


"Güc kimdədirsə haqlı olan odur" düşüncəsiylə yaşayan amma bu gücün hardan alındığını və nəyə sərf ediyildiyini başa düşməyən vətəndaşların ucbatından, ölkəmizin ikiyə bölünməsini istəyən qüvvələr daima tətikdədir. Elə dində özündə deyildiyi kimi. Vətən eşqi bütün eşqlərdən uca olmalıdır.Tarix: 27.07.2021

4154