Gənc ölüm


Narkomaniya - tibbi, sosial və hüquqi baxımdan çox zərərli olmaqla, birbaşa insanın səhhətinə, şəxsiyyətinə, mənəviyyatına, əxlaqına güclü təsir edən ən təhlükəli faktor kimi aşılanır. Bu gün dünyada hamıya bəllidir ki, ən dəhşətli bəla olan narkomaniya ona üz tutanı müxtəlif problemlərlə üzləşdirir, həyatdan, ailədən, cəmiyyətdən ayırır, qarşısıalınmaz məhrumiyyətlərə düçar edir, gələcək nəslini kəsir, fiziki cəhətdən qüsurlu övlad bəxş etmək təhlükəsi yaradır.Tarix: 29.07.2021

3659