Kənd uşağı


Demək, ol yunlu yoldaşların əvvəlcə başlarını musiqi ilə qatırsan, yəni manıslıqla. Sonra cənnət kimi yaşıl çəmənliklər, sərin sulu bulaqlar vəd edib südünü sağır, yununu qırxırsan, bu da dindir. Ondan sonra canavar qorxusu altında hamısını tək məqsəd ətrafında başına toplayırsan, bu da olur siyasi gediş. Çox tanış gəldi,elə deyilmi ? Tanış gələr dəə, elə dünya yaranandan bəri insanlıq tarixi də aşağı yuxarı bu şəkildə idarə olunub çünki.Tarix: 21.10.2021

3021

Ən çox gülünənlər