Müasir kölə


Müasir dövürdə, qloballaşan dünyamızın, qloballaşmış problemlərinin 90 faizindən çoxunun səbəbi insan təfəkkürünün genişlənməsidir. Heç bir canlı dünyaya insan qədər ziyan vurmayıb. Bəlkə də insan oğlunun həll edə bilmədiyi problemlər, təbiyyətin insandan qisas almasıdır. Hal-hazırda müasir insan hər şeyi korladığı kimi, öz həyatını da dalana dirəyibTarix: 28.01.2022

5871

Ən çox gülünənlər