Son zəfər işarəsi


Müəllifi dahi fizik Eynştey hesab olunan belə bir fikir var ki, Dördüncü Düya müharibəsi ox və yayla olacaq. Çünki Üçüncü Dünya müharibəsi baş verərsə, bu nüvə silahının istifadəsinə gətirib çıxaracaq ki, bu da insan nəslinin yer üzündən silinməsinə gətirib çıxara bilər. Yəni Üçüncü Dünya müharibəsində kimsə zəfər çalmayacaq. Çünki Çörçüllə aid edilən V şəkilli zəfər işarəsi nüvə müharibəsində bütün dünyanın məhvi demək olacaq.Tarix: 01.03.2022

5002

Ən çox gülünənlər