Evdə endirim davası


Artıq bayram ərəfələrində, xüsusi milli-dini mərasimlərin keçirildiyi günlərdə ölkə bazarlarında qiymətlərin süni şəkildə kəllə-çarxa çıxması adət halını alıb. Bayramların, xalq mərasimlərinin keçirilməsinin əsas məqsədi milli həmrəyliklə yanaşı, həm də əhalinin yoxsul, köməksiz zümrələrinə yardımların edilməsidir. Amma müşahidələr onu göstərir ki, qiymətlərin süni qalxması nəticəsində əziz günlərdə ən çox sıxıntı keçirənlər elə cəmiyyətin aşağı təbəqələri olur.


Tarix: 09.12.2015

19585