“Ştrafnoy” şagird


Sovet məktəblərində “dvoeçnik” deyilən və nəinki məktəb daxilində, az qala, bütün cəmiyyətdə fitə basılan bir şagird kastası var idi ki, bu kastanın üzvləri, məsələn, “Xoruz” şerini yaxşı əzbərləmədiyi üçün evdə valideynlərindən, məktəbdə müəllim və şagirdlərdən itin sözünü götürürdülər. Bu ildən başlayaraq dərsdən yayınan uşaqların valideynlərinə kəsilən 100 manatlıq cərimələrdən sonra, yəqin ki, bizim məktəblərdə də “ştrafnoy” şagird” məzəmməti təhsil terminologiyasına daxil olacaq.

Tarix: 15.12.2015

5692

Ən çox gülünənlər