Müharibə zarafatları


***

- Cənab polkovnik, siz də əsgər olanda mənim kimi günləri sayırdınız?
- Yox, mən hamilə deyildim.
***
- Əsgər, düşmənə psixoloji təsir göstərmək üçün nə etmək lazımdı?
- Düz gözünün içinə baxmaq.
- Bəs əgər o, əleyhiqaz taxıbsa.
- Əleyhiqazı çıxarana qədər gözləmək.
***
- Сənab leytnant, nə üçün insan yanında bomba partlayanda ağzını açmalıdır?
- Ona görə ki, qulaq pərdələri cırılmasın.
- Bu, sağ qalmaq üçün kifayətdirmi?
***
Uşaqlığı İrəvan mahalında ermənilərin əhatəsində keçən gənc yazıçı Dilqəm Əhməd əsgərlik vaxtı Horadizdə dumana düşüb yolunu azır. Bir xeyli getdikdən sonra kimsə dumanlıqdan qışqırır ki, silahı at yerə ermənilərin mühasirəsindəsən. Onsuz da, azdığına görə əsəbləri gərilən şair silahı yerə çırpıb daha ucadan bağırır:
- Mənim sizsiz bir günüm olacaq, görəsən?!


Tarix: 29.07.2015

4992

Ən çox gülünənlər