Tüpürcəyin hikməti


Üz vermiş məişət bəlalarından xilas olmaq üçün seyid tüpürcəyi, ölü sümüyünün külünü, qarğa beyni axtarmaq təkcə bizim xalqın mifologiyası deyil. Ruslar, ispanlar, hindlilər bizdən də yaman gündədir.

Məsələn, axmaq bir at oğrusunun oğlu olan Rasputun çar Rusiyası zamanı zadəgan rus qadınlarını hamamda soyundurub biyan kolu ilə çırpırdı və bağıraraq onların bədənlərinə girmiş cinlərə əmr edirdi ki, rədd olsunlar.


Tarix: 30.12.2015

18046