Yürüyən tısbağa


Ehtiyac elə bir hissdir ki, təkcə qəhrəmanı qul eləmir, hərdən qulu da qəhrəman eləyə bilir.

Tarix: 08.01.2016

4895