Dilin məişət qatı


Dilçilikdən başı çıxanlar deyirlər ki, Azərbaycan dilində sevmək olur, amma sevişmək olmur.

Hər bir dilin erotik, cinsəl qatı var ki, patriarxal bünövrədən qopa bilməyən xalqlarda bu qatı yaradan sözlər hətta yerində belə işlədildikdə qeyri-estetik səslənir.

Dil təfəkkür hadisəsidirsə və sözlərdən ibarətdirsə, ilk nöbvədə, sözləri mental düşüncədən xilas edib, ilkin mənalarına qovuşdurmaq lazımdır.

Yalnız bu zaman azad düşüncədən danışa bilərik.


Tarix: 03.02.2016

18354

Ən çox gülünənlər