Qadının oxlov yaddaşı


Qadınların birmənalı olaraq hökmranlıq etdiyi yer məişətdir ki, burada da kişi yaddaşı olmadan keçinə bilmirlər.

Kişinin yaddaşına arxayın olduqları üçün axşam seriala baxdıqdan sonra yox çıxan pultun, səhər sap kəsdikdən sonra ilim-ilim itən qayçının məsuliyyətini daşımağı lazım bilmirlər.

Ancaq bu qadın yaddaşsızlığı bəzi məsələlərdə ən çox elə kişilərin öz karına gəlir.


Tarix: 04.02.2016

8816

Ən çox gülünənlər