“Slujebnıx razqovor”


Hər bir xoşbəxtliyin gözəgörünməz qurbanları var. İnsan dünyanın əşrəfi seçiləndən sonra özündən başqa bütün canlılara yuxarıdan-aşağı baxmağa başladı.

Özünün meymunabənzər əcdadını unutdu.

“Təkamül nəzəriyyəsi” həm də hər şeyin şitini-şorunu çıxarana öz keçmişini göstərmək üçündür.


Tarix: 09.02.2016

6598

Ən çox gülünənlər