Zövqlər dartışılmaz!


Xoş günlərin gül ilə qeyd olunmasının mənasını çox adam başa düşmür.

Əgər biz evə gələn əziz qonağımın ayağı altında kəsdiyimiz toğluyla ona özümüzün ağız zövqümüzü göstəririksə, qonaq getdiyimiz əzizimizə aldığımız gül dəstəsi ilə də ona göz zövqümüzü göstəririk.

İndi o başqa məsələ ki, bizim ağız zövqümüzlə göz zövqümüz nə qədər bir-birini tamamlayır?


Tarix: 09.02.2016

9782

Ən çox gülünənlər